Gratis verzending vanaf €39,-
Levering binnen 48 uur
Veilig online betalen met iDeal

Disclaimer en privacy

Disclaimer


Alle rechten voorbehouden
Alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op deze website van dierallin.nl zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dierallin.nl is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma's of andere websites integreren of om ze te gebruiken op een andere doelen. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden.


Aansprakelijkheid
De website dierallin.nl is zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Dierallin.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.


Privacy statement

Mei 2018

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt of een bestelling bij ons plaatst. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en willen u hier graag duidelijk over informeren. In ons Privacy Statement staat beschreven hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, hoe we ze verwerken en welke rechten u heeft. 
Ons nieuwe Privacy Statement gaat in per 25 mei 2018. Ook vindt u hier informatie over het gebruik van cookies op onze Dier all in website. 

Wat is het verwerken van persoonsgegevens?
Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk dan bijvoorbeeld aan uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Ook gegevens van een maatschap of V.O.F. zijn persoonsgegevens. 

Verwerken
Hier valt alles onder wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens. 

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?
We ontvangen uw gegevens omdat u ze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer u een bestelling bij ons plaatst of deelneemt aan een actie- of prijsvraag. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Als u reageert op een actie- of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens en met welk doel?
Om u bij Dier all in zo optimaal mogelijk te kunnen helpen en adviseren slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten (denk bijvoorbeeld aan onze bezorg- en abonnementservice).
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling in goede banen te leiden en te zorgen dat uw bestelling op tijd geleverd wordt op de juiste plaats.

Dier all in zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld. Als u bij Dier all in een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat u uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.


Welke rechten heeft u bij ons?
Recht op inzage en rectificatie
U kunt ons vragen of we gegevens van u verwerken, en zo ja, om welke gegevens dit gaat. Wij kunnen u inzage geven in de gegevens die we van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerkt zijn? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Recht op vergetelheid
Dit houdt in dat u ons kunt vragen om de gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld wanneer u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens, of wanneer wij uw gegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn.

Recht op beperking van verwerking
U kunt ons vragen om de gegevens die we van u verwerken te beperken. Dit houdt in dat we op uw verzoek minder gegevens van u verwerken.  

Recht op dataportabiliteit
Dit houdt uw recht op overdraging van persoonsgegevens in. U heeft het recht om bij ons de gegevens op te vragen die wij van u hebben. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u uw gegevens door wilt geven aan een ander organisatie van eenzelfde soort dienst. Ook kunt u ons vragen om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een organisatie. 

Recht van bezwaar tegen verwerking van gegevens
U kunt ons vragen om te stoppen met het verwerken van uw gegevens. Bijvoorbeeld wanneer u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens, of wanneer wij uw gegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn.

Recht van bezwaar tegen direct marketing
U heeft het recht om ons te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat u alleen bezwaar ziet op benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld wanneer u niet meer via e-mail geïnformeerd wilt worden door onze nieuwsbrief. Wij zorgen er dan voor dat u niet langer benaderd wordt via dat betreffende kanaal.

Recensies
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht om meningen die niet bijdragen aan onze sitevoorwaarden niet te publiceren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Dier all in gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Dier all in geen cookies ontvangt.
 
Indien u nog vragen mocht hebben over het Privacy Statement van Dier all in, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Mocht wijziging van ons Privacy Statement nodig zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Contact
Hebt u nog vragen? Neem hierover dan gerust contact met ons op.

Dier all in
De Weyert 20a
8325 EM Vollenhove
info@dierallin.nl
0527-243883